درباره سایتک


ما در سای‌تک بر آنیم تا جنبه‌های مختلف تحول دیجیتال را رصد کنیم. سای‌تک با استفاده از متخصصین علم مدیریت تکنولوژی، داده کاوی و …به گردآوری و تحلیل داده درحوزه‌های دانشی، فناورانه و کاربردی اقتصاد دیجیتال می‌پردازد تا بدین وسیله گامی  در راستای پر کردن شکاف دیجیتال کشور برداریم.
شرکت فناوری و نوآوری هوشمند سایان با برند تجاری سایتک به‌عنوان کارگزار ستاد توسعه فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ضمن بهره‌گیری از شبکه همکاران توانمند و باتجربه در این حوزه و استفاده از ظرفیت کسب‌وکارها و صنایع، به دنبال ایجاد بینش و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد بود

تاریخچه سایتک