آخرین شنیده‌ها در سایتک حاکی از آن است که آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

هیئت  وزیران در جلسه 1401/1/14 به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب کرد.

روی دکمه زیر کلیک کنید و شرح تصویب این آیین نامه را مطالعه کنید.

مصوبه دانش‌بنیان 1401