کشور چین به دنبال اهداف خودش در راستای گسترش هوش مصنوعی این بار داره روی مدارس کار می‌کنه.