برگزاری رویدادهای همرسانی خود را به تیم متخصص سایتک بسپارید

یکی از خدمات سایتک در طول سال‌ها فعالیت خود برگزاری رویدادهای همرسانی کاملا تخصصی و هدفمند بوده است. خصیصه اصلی این رویدادها ایجاد ارزش مادی و معنوی همچون پوشش خبری سراسری رویداد، حضور جمع زیادی از سرمایه‌گذاران، حضور سیاست‌گذاران و … برای شرکت کنندگان است.

بخش‌های مختلف خروجی ارزش گذاری استارتاپ

برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی

اطلاع‌رسانی رویداد از طریق برگزاری نشست‌های رونمایی، آگهی در شبکات اجتماعی معتبر و ...

پوشش خبری رویداد

دسترسی به شبکه خبرنگاران حوزه‌های مختلف برای حضور در رویداد و پوشش خبری آن چه به صورت آنلاین یا برنامه‌های خبری تلوزیون

بستر آنلاین

قابلیت ایجاد بستری آنلاین برای اطلاع‌رسانی اخرین اتفاقات و دسترسی به رویداد

تیم گرافیک

طراحی هویت بصری رویداد متناسب با المان‌های برگزار کننده

دبیرخانه رویداد

تیم دبیرخانه با بالاترین سرعت تمام فعالیت‌های مورد نیاز را پوشش می‌دهند.

مراحل تهیه گزارش ارزش گذاری استارتاپ

سوالات متداول

در صورتی که تمایل ندارید تا مجری رویداد توسط مجمعه شما مشخص شود تیم سایتک افراد مناسبی را به عنوان مجری پیشنهادی به شما معرفی خواهد کرد که پس از تایید شما از ایشان دعوت به همکاری خواهد شد.

موضوع تدارکات و پذیرایی رویداد توسط تیم تشریفات سایتک انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که این تیم در ارتباط و هماهنگی کامل با برگزار کنندگان عمل خواهد کرد.

تیم گرافیک سایتک در هماهنگی کامل با برگزارکنندگان رویداد المان‌های بصری رویداد را طراحی خواهد کرد. این تیم حتی المان‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی رویداد را نیز طراحی خواهد کرد.

با توجه به ماهیت رویداد و تیپ میهمانان رویداد روش‌های متعددی برای دعوت میهمانان وجد خواهد داشت. دبیرخانه برگزاری رویداد سایتک این قبیل موارد پوشش خواهد داد.

بساری از مجموعه‌هایی که تاکنون با همراهی تیم سایتک کار برگزاری رویدادهای مختلف را انجام داده‌اند خود درون سازمان خود سالن همایش داشته‌اند ولی تعدادی از مجموعه‌ها نیز که از سالن برخوردار نبوده‌اند، از بین سالن‌هایی که سایتک تا کنون از آن‌ها استفاده کرده است، یک مورد را برگزیده‌اند.

۰۹۱۲۱۵۷۸۱۲۴

درصوتی که نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید!