وقتی حرف از یک بیمارستان هوشمند به میون میاد همه ما به فناوری‌هایی که باعث شده اون بیمارستان هوشمند تلقی بشه فکر می‌کنیم. ولی توی این ویدیو قراره به ویژگی‌های این بیمارستان‌ها بپردازیم.