تاریخچه واقعیت مجازی بر خلاف تصوارت گذشته‌ای قدیمی دارد. تاریخچه‌ای شگفت انگبز و پر از جزییات و البته بسیار جذاب برای علاقمندانش…
تیم سایتک قصد دارد در تک ویژن با شما به صورت مختصر سیر تکامل این تکنولوژی را بررسی کند. در این مسیر با جهش تکنولوژی واقعیت مجازی و چگونکی رشد آن توسط پژوهشگران از یک ایده به چیزی که امروزه آن را وی آر می‌شناسیم خواهیم پرداخت.