امروزه فروشگاه‌ها به فناوری‌های مدرن مجهز شده‌اند که یکی از کاربردهای آن در تامین امنیت است.