تراکتور خودران تحت عنوان مونارک (Monarch). محصولی با طراحی آینده‌نگرانه که می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، جای تراکتورهای قدی‌می‌را در مزارع و زمین‌های کشاورزی بگیرد. این تراکتور خودران علاوه بر آنکه می‌تواند بدون دخالت انسان از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت کند، قادر است انواع ابزارها و دستگاه‌های مربوط به کشاورزی را که به تراکتورهای سنتی متصل می‌شوند، با خود حمل کرده و عملکردی مشابه را ارائه دهد.
همچنین می‌تواند در حین حرکت، سلامت و وضعیت محصولات کشاورزی را ارزیابی کرده و نتیجه را در قالب یک گزارش به نمایش درآورد. حالت‌های مختلفی برای این تراکتور خودران در نظر گرفته شده که در کنار فناوری‌های به کار رفته در این محصول، آن را به یکی از دستاوردهای کاربردی برای کشاورزان تبدیل می‌کند.