دانشگاه صنعتی شریف و بیمه سرمد در زمینه هوش مصنوعی تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی امضا نمودند. این تفاهم نامه در راستای بهره‌گرفتن از دانش و فناوری‌های روز مبتنی بر هوش مصنوعی برای تحقیق و توسعه در صنعت بیمه منعقد شده است.

انعقاد این تفاهم‌نامه که با پیشنهاد مرکز نوآوری هوش مصنوعی دانشگاه شریف صورت گرفته است، شامل بهره‌گیری بیمه سرمد از دانش و فناوری روز موجود در پژوهشکده دانشگاه شریف در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت بیمه و کسب‌وکارهای مربوطه در حوزه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.