کلان روندهای آینده اقتصاد

پیش بینی میشـــود که رســـوخ تکنولوژی‌های دیجیتال در صـــنایع مختلف، موجب ارتقای کارایی، افزایش سطح درآمد و سهم بازار شرکت‌ها و تداوم نوآوری در آن‌ها…

بیشتر بخوانید

توانمندسازی زنان کارآفرین در اقتصاد دیجیتال

بهبود دسترسی زنان به فرصت‌هایی که توسط اقتصاد دیجیتالی ارائه شده برای ایجاد پلی بین شکاف دیجیتالی و جنسیت و گسترش فرصت برای زنان کارآفرین برای پیدا…

بیشتر بخوانید

سیاست‌های داده برای دستیابی به ارزش

کشورهایی که ظرفیت محدودی برای تبدیل داده‌های دیجیتالی به هوشمندی دیجیتالی دارند در پتانسیل خود برای جذب ارزش اقتصادی از داده‌ها محدود هستند. برای…

بیشتر بخوانید

کانال‌هایی برای خلق ارزش در اقتصاد دیجیتالِ کشورهای در حال توسعه

این متن به خلاصه‌ای از چگونگی اثرگذاری اقتصاد دیجیتال روی ارزش در کشورهای در حال توسعه می‌پردازد و بر سه روند خاص تمرکز دارد: پلتفرمی کردن، تجارت…

بیشتر بخوانید