مرکز نوآوری شرکت پژوهش و توسعه ناجی برگزار می‌کند:

رویداد کاربرد هوش مصنوعی در کشف علمی جرم

این رویداد با همراهی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، رئیس پلیس آگاهی کشور و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با محوریت زیست‌سنجی فناورانه برگزار می‌گردد.

مفهوم بيومتريك

بیومتریک به روش‌های خودکار تشخیص یا تأیید هویت یک شخص زنده از طریق اندازه‌گیری مشخصه­‌های فیزیولوژیکی یا رفتاری وی اطلاق می­‌شود. بدین ترتیب بیومتریک یک مجموعه فناوری محسوب می­‌گردد. واژه­‌ی بیومتریک می­‌تواند بصورت اسم به‌کار رود که در این صورت اشاره به یک فناوری منفرد و خاص دارد: “اسکن اثر انگشت متداول‌ترین بیومتریک است” . این واژه را می­‌توان به‌صورت صفت نیز به‌کار برد و بدین ترتیب بین “مشخصه­‌های بیومتریکی” مانند الگوی عنبیه و یا “سامانه­‌های بیومتریکی” مانند سامانه­‌های عنبیه نگاری و سایر مشخصه­‌های انسانی و سامانه­‌های موجود تمایز قائل شد.

پوستر رویداد کاربرد هوش مصنوعی در کشف علمی جرم

برگزار کنندگان اصلی این رویداد

برگزار کنندگان اصلی این رویداد