کمپانی NVIDIA از کلیه ایده پردازان و صاحبان ایده دعوت کرد تا ایده های خود را در زمینه های هوش مصنوعی، علوم داده و دیگر فناوری ها را برای حضور در به این کمپانی معرفی کنند. GTC یا همایش فناوری های گرافیکی NVIDIA همایشی است که بتازگی برای جمع آوری ایده ها از سراسر دنیا توسط NVIDIA برگزار می شود.

برای شرکت در این همایش کافیست ایده خود را از طریق یک ویدئو و در صورت نیاز فایل های کمکی از طریق لینک https://www.nvidia.com/en-us/gtc/call-for-submissions/ ثبت نمایید.

آخرین زمان ثبت ایده ها به گفته NVIDIA روز 4 دسامبر می باشد.