خدمت نوین سایتک

مشاوره اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان

یکی از جذاب ترین بخش های قانون جدید جهش تولید دانش بنیان مربوط به (ماده 11) این قانون با عنوان حمایت های مالیاتی در جهت تقویت تولیدات دانش بنیان و فعالیت های تحقیق و توسعه است. متخصصین سایتک با اشراف کامل بر تمامی قوانین و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و همچنین کسب تجارب عملی در این حوزه  به عنوان نخستین مجموعه مشاور این موضوع در کشور در تمامی فرایند بهره مندی از این حمایت ها در کنار شما خواهد بود.

 

انواع حمایت ها و اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان

اعتبار مالیاتی پروژه های تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری

۰۹۱۲۱۵۷۸۱۲۴

درصوتی که نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید!

سوالات متداول در مورد اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به چه معناست؟

این نوع از حمایت مالیاتی (یا همان اعتبار مالیاتی) شامل تمامی شرکت هایی (دانش بنیان و غیر دانش بنیان) می شود که قصد دارند پروژه های تحقیق و توسعه با 3 هدف شروع کنند:

1- تولید محصول یا خدمات جدید

2- ارتقا محصولات یا خدمات فعلی

3- بهبود فرایند تولید 

بر اساس این قانون کلیه هزینه های قابل قبول تحقیق و توسعه قابل قبول به صورت صد در صد تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد شد و یا به عبارت دیگر از مالیات قطعی شرکت ها کسر خواهد شد.

 

 • تهیه و اجاره فضای کار اختصاصی تحقیق و توسعه
 • هزینه های نیروی انسانی: معادل حقوق و مزایای لیست بیمه تامین اجتماعی برای نیروی انسانی مستقمیم در پروژه های تحقیق و توسعه 
 • مواد اولیه و قطعات مصرفی: مواد، اجزا و قطعات به میزان متناسب برای تولید آزمایشی و نمونه های اولیه
 • تاییدیه ها و استانداردها: شامل هزینه های آزمون و تست، ثبت پتنت بین المللی،استانداردهای ویژه و اختصاصی 
 • همکاری فناورانه: هزینه کرد قرارداد باشرکت های دانش بنیان و فناور 
 • هزینه خرید ساختمان با احداث آن
 • تجهیزات و اقلام اداری مانند کامپیوتر و اقلام عمومی آزمایشگاهی
 • تجهیزات تولیدانبوه
 • نیروی انسانی سایر بخش ها مثل اداری و تولید
 • هزینه مربوط به بازاریابی و تبلیغات، خدمات، امکان سنجی و مطالعات بازار

تمامی شرکت ها اعم از دانش بنیان یا غیر دانش بنیان که پروانه بهره برداری و یا مجوز فعالیت از مراجع ذیربط دارند می توانند از امتیازات اعتبار مالی این بخش استفاده کنند.

پروژه های تحقیق و توسعه که مشمول اعتبار مالیاتی هستند باید با یکی از اهداف زیر انجام شود:

 • تحقیق و توسعه برای تولید محصولات یا خدمات جدید
 • تحقیق و توسعه برای ارتقای محصولات یا خدمات فعلی
 • تحقیق و توسعه برای بهبود فرایندها 

پروژه های تحقیق و توسعه اعتبار مالیاتی

 • باید نظام مند باشد (بدین معنی که باید برنامه مدون بودجه ای و زمانی داشته باشد و دارای مشخصات فنی و خروجی ملموس)
 • فناورانه باشد.
 • نوآورانه باشد. 

بله. 

حتی پروژه تحقیق و توسعه میتواند به یک شرکت دانش بنیان و فناور برون سپاری شود و هزینه های قابل قبول  آن تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد شد.

 • بله حتی اگر پروژه به شکست منجر شود هزینه های قابل قبول آن تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد شد.

۰۹۱۲۱۵۷۸۱۲۴ - ۰۲۱۸۸۵۵۶۱۶۵

درصوتی که نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید!

سوالات متداول در مورد اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری

اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری به چه معناست؟

این نوع از اعتبار مالیاتی مخصوص شرکت های بورسی و یا شرکت هایی است که سرمایه ثبتی آن ها بیش از 100 میلیارد تومان باشد.

در این حالت شرکت ها می‌توانند از دو طریق سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیر مستقیم که با اهداف زیر صورت میگیرد بین 30 تا 100 درصد مشمول اعتبار مالیاتی شوند:

1- تکمیل زنجیره ارزش

2-توسعه محصول جدید

3- افزایش مقیاس تولید

( و یا اولویت های ملی)

سرمایه گذاری هایی که بر روی فعالیت های فناورانه و نوآورانه و دانش بنیان است و محصولات، خدمات یا فرایندهای حاصل از ان در سطح صنایع مربوطه در کشور جدید باشد.

الزامی به منحصر به فرد بودن و یا نواورانه بودن در سطح جهانی وجود ندارد.

 • موضوع
 • اهداف
 • تدقیق مصد اق سرمایه گذاری
 • تشریح تطابق با مصداق سرمایه گذاری
 • گزارش عمق فناوری
 • مشخصات سرمایه پذیر 
 • برنامه زمان بندی
 • دوره سرمایه گذار
 •  پیش بینی خروج و هزینه کرد مالی

خیر این هزینه ها قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی نیست اما در شرایط خاصی در سرمایه گرای غیر مستقیم قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی است.

بله در صورت خرید از سازندگان داخلی صد در د هزینه قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی است و در صورت خرید ماشین آلات خارجی (به شرط نبود مشابه در کشور) 50 درصد قابل تبدیل به اعتبار مالیاتی است.

 • نامه تعیین نماینده سهام در صندوق
 • اساسنامه
 • سوابق سازمان/دستگاه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام

خیر هیچ الزامی وجود ندارد که شرکت سرمایه گذار و سرمایه پذیر دانش بنیان باشند. 

 • در حالت سرمایه گذاری مستقیم تا 30 درصد مبلغ سرمایه گذاری تبدیل به اعتبار مالیاتی خواهد شد اما در حالت غیر مستقیم معادل 100 درصد مبلغ سرمایه گذاری اعتبار مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.