نخستین وبینار آموزشی مسیر ملی حفاظت از اختراعات توسط کانون پتنت ایران برگزار می شود.

این وبینار که از سلسله وبینارهای آموزشی تقویم پاییز ۹۹ کانون پتنت محسوب می‌شود و قرار است در آذرماه برگزار شود، مسیر ملی حفاظت از اختراعات ایران و قوانین حاکم بر این سیستم را برای مخاطبین و علاقه‌مندان تشریح می‌کند. شرکت های دانش بنیان و خلاق مهمترین جامعه هدف برگزاری این وبینار اعلام شده اند.