از بزرگترین مشکلات فناوری 5G نیاز آن به نصب تعداد زیادی آنتن و در فواصل کم است اما حالا یک شرکت انگلیسی به همراه مشاورانی از دانشگاه کمبریج این مشکل را تا حد زیادی حل کرده اند.

One of the biggest issues of 5G is the huge amount of masts needed to enhance the coverage of signals but a company in U.K made an innovative approach to solve this problem.