شرکت فناوری و نوآوری هوشمند سایان با نام تجاری سایتک در تلاش است با ایفای نقش هاب دانش بنیان کشور عناصر اصلی اکوسیستم دانش بنیان و نوآور  و شرکت‌های بزرگی که سودای حرکت به سمت نوآوری و فناوری‌های جدید دارند به یکدیگر متصل نماید. سایتک در طی دوره فعالیت تجارب جذابی در همکاری با نهادها و سازمان‌های مختلف در قالب مشاوره، برگزاری رویدادهای هم رسانی و شبکه سازی، پژوهش های آماری و انتشار گزارش داشته است.

لوگر سایتک
گزارشات اختصاصی سایتک

خدمات سایتک

خدمات تخصصی قابل ارائه سایتک به مشتریان

گزارش‌های تحقیقات بازار

گردآوری داده، تهیه تحلیل و گزارشات سفارشی

همرسانی

برگزاری رویدادهای همرسانی و ترویجی

ارزیابی و سنجش فناوری

ارزش گذاری، ارزیابی و سنجش فناوری محصولات مبتنی بر دانش

مشاوره دانش بنیان

خدمات مشاوره برای دریافت مجوز دانش بنیان

ارزش گذاری استارتاپ

ارزش گذاری استارتاپ و کسب‌وکار خلاق یا دانش بنیان

برخی از مشتریان ما​

استودیو سایتک