IRAN Digital Economy Report 2020

This report was prepared at the request of Automation and Digital Technologies Headquarter of the Vice-Presidency of Science and Technology. It reviews Iranian digital economy and three layers of it namely: core of digital economy, limited scope of digital economy, and extensive area of digital economy. Considering Iran potential in creating value through digital evolution on the one hand and the ever-increasing importance of several concepts such as the fourth industrial revolution on the other hand, this report tries to explain the place of digital economy in Iran by describing the current status of each layer

650,000 تومان

گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۲

گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۲ داده‌های مربوط به هوش مصنوعی را ردیابی، گردآوری، طبقه‌بندی و تجسم می‌کند. مهم‌ترین ماموریت این گزارش ارائه داده‌های بی‌طرفانه، دقیق، بررسی‌شده و منبع‌باز جهانی برای سیاست‌گذاران، محققان، مدیران اجرایی، روزنامه‌نگاران و عموم مردم است تا درک دقیق‌تری از حوزه پیچیده هوش مصنوعی را در این افراد ایجاد کنند. هدف این گزارش این است که معتبرترین و مستندترین منبع جهان برای داده‌ها و بینش در مورد هوش مصنوعی باشد.

رایگان!

گزارش هوش مصنوعی و رویکردهای استراتژیک ۲۰۲۱

بدون هیچ شکی هوش مصنوعی در سالیان اخیر از اصلی‌ترین و پر تکرارترین روندهای فناورانه بوده است. انقلاب صنعتی چهارم به رهبری فناوری هوش مصنوعی در دنیای امروز در حال تخریب راهکارهای عملی و اجرایی صنایع مختلف بوده است و بر هیچ کس پوشیده نیست که رسیدن به قله‌های فناورانه در این عرصه مستلزم توجه و پیگیری روندهای هوش مصنوعی در دنیا خواهد بود.

گزارش پیش رو در همین راستا و به منظور گسترش آگاهی و توسعه دیدگاه‌های محققان و پژوهشگران اکوسیستم‌های استارتاپی و سایر حوزه‌های فناورانه کشور مطابق آخرین تغییرات راهکارها و ابتکارات هوش مصنوعی در دنیا به رشته تحریر درآمده است. در این گزارش سعی شده است تا شرایط هوش مصنوعی در دنیا و برخی کشورهای مطرح و همچنین کشورهای مناسب برای موردنگاری مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با مطالعه آن به دیدگاهی کل‌نگر در این حوزه دست یافت.

امید است مطالعه این گزارش بتواند گامی‌در جهت اعتلای بیش از پیش میهن عزیزمان در این حوزه باشد و به همسویی فناورانه و بازآفرینی توسعه‌ای راهکارهای هوش مصنوعی در کشور کمکی هرچند کوچک بنماید.

رایگان!
100%
تخفیف

گزارش شاخص آمادگی استقرار هوش مصنوعی در دولت ها

در دوره شیوع ویروس کرونا لزوم استقرار و بکارگیری فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی برای دولت ها بیش از پیش…

20000–رایگان!
100%
تخفیف

کتاب اقتصاد دیجیتال، خلق و تصاحب ارزش: مضامینی برای کشورهای در حال توسعه

فناوریهای دیجیتال این پتانسیل را دارند که تأثیر بسزایی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. این امر به تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در سطح ملی و بینالمللی بستگی دارد. همانطور که توسط این گزارش نشان داده شده است، مسیرهای فعلی پایدار نیستند. کشورهایی که تا به امروز در استفاده از اقتصاد دیجیتال موفق ترین بودهاند، و نوآوری در رابطه با فناوریهای بلاکچین، هوش R&D سرمایهگذاری در مصنوعی و رایانش ابری را در اولویت قرار دادهاند. ظهور سریع شرکتهای جهانی پلتفرمی دیجیتال، نشانگر پتانسیل عظیمی برای ایجاد و جذب ارزش از جمعآوری دادهها و تبدیل آن دادهها به هوشمندی دیجیتال است. در واقع، در اقتصاد داده محور، شرکتهای کنترلکننده زنجیره ارزش داده، بهترین فرصت برای تبدیل شدن به شرکتهای پیشرو در این حوزه را دارند.

86000–رایگان!
روندهای حکمرانی هوشمند
100%
تخفیف

کتاب روندهای حکمرانی هوشمند ۲۰۲۰

 • مهمترین روندهای تحولی امروز دولت کدامند؟
 • دولت تقویت شده با هوش مصنوعی
 • بالا رفتن از منحنی بلوغ AI
 • شهروند دیجیتال
 • بهبود خدمات عمومی بی واسطه ازطریق یک هویت دیجیتالی
 • تلنگر زدن برای بهتر شدن
 • استفاده از علوم رفتاری برای بهبود خروجی های دولت
 • ظهور دادهها و اخلاق هوش مصنوعی
 • مدیریت پیچیدگیهای اخلاقی عصر کلان داده
 • دولت پیش بینی کننده
 • پیشگیری از طریق تحلیل آینده نگرانه
 • فضای ابری به عنوان محرک نوآوری
 • پایه و اساس استفاده از فناوریهای نوظهور در دولت
 • شتاب دهندههای نوآوری
 • ایجاد فضاهای امن برای نوآوری دولتی
 • دولت هوشمند
 • راه حلهای شهر هوشمند برای چشم انداز خدمات عمومی
 • تجربه شهروندان به عنوان مرکز فعالیت دولت
 • برخورد با شهروندان مانند مشتریان، برای ایجاد تأثیر ارزش سه گانه
60000–رایگان!

گزارش فناوری هوش مصنوعی و رویکرد استراتژیک دولت ها

دولت‌های سراسر جهان در صدد استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی، کارایی در اقتصاد و بهبود شرایط کار برای نیروی کار هستند. پتانسیل‌های هوش مصـنوعی باعث شده تا دولتهای آینده نگر در سراسر دنیا به فکر تدوین استراتژیهای ملی هوشم صـــــــنوعی بیفتند. در حال حاضر، حدود ۳۵کشـــــــور از سال ۲۰۱۶اقدام به تدوین استراتژیها و یا اقدامات ملی جهت تقویت تحقیقات هوشمصـنوعی و بهرهگیری از ظرفیت‌های آن کرده‌اند. علیرغم بیانیه‌های ماموریتی که در اسناد استراتژیک و نقشــــــــــــــه‌های راه مختلف دیده میشود و همچنین
قالب‌های متفاوت تدوین اســـــناد، ً نهایتا در تمامی اســــــناد نوعی وحدت قالبی وجود دارد. هر چند هر دولت وابســــــــــــــته به نقاط قوت و ضعف خود، یک یا چند محور محتواییرا با قوت بیشــــــــــــــتری دنبال کرده است. همچنین رویکرد هر دولت در پیگیری اجرایی ســــیاســــتهای تدوینی خود نیز تا حدودی متفاوت اســـــت. در مجموع کشورها رویکردهای زیررا برای دستیابی به اهداف خود پیش بینی کرده‌اند. این گزارش مروری بر سیاست‌های دولت‌ها در زمینه هوش مصنوعی است.

رایگان!