گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۲

گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۲ داده‌های مربوط به هوش مصنوعی را ردیابی، گردآوری، طبقه‌بندی و تجسم می‌کند. مهم‌ترین ماموریت این گزارش ارائه داده‌های بی‌طرفانه، دقیق، بررسی‌شده و منبع‌باز جهانی برای سیاست‌گذاران، محققان، مدیران اجرایی، روزنامه‌نگاران و عموم مردم است تا درک دقیق‌تری از حوزه پیچیده هوش مصنوعی را در این افراد ایجاد کنند. هدف این گزارش این است که معتبرترین و مستندترین منبع جهان برای داده‌ها و بینش در مورد هوش مصنوعی باشد.

رایگان!

گزارش هوش مصنوعی و رویکردهای استراتژیک ۲۰۲۱

بدون هیچ شکی هوش مصنوعی در سالیان اخیر از اصلی‌ترین و پر تکرارترین روندهای فناورانه بوده است. انقلاب صنعتی چهارم به رهبری فناوری هوش مصنوعی در دنیای امروز در حال تخریب راهکارهای عملی و اجرایی صنایع مختلف بوده است و بر هیچ کس پوشیده نیست که رسیدن به قله‌های فناورانه در این عرصه مستلزم توجه و پیگیری روندهای هوش مصنوعی در دنیا خواهد بود.

گزارش پیش رو در همین راستا و به منظور گسترش آگاهی و توسعه دیدگاه‌های محققان و پژوهشگران اکوسیستم‌های استارتاپی و سایر حوزه‌های فناورانه کشور مطابق آخرین تغییرات راهکارها و ابتکارات هوش مصنوعی در دنیا به رشته تحریر درآمده است. در این گزارش سعی شده است تا شرایط هوش مصنوعی در دنیا و برخی کشورهای مطرح و همچنین کشورهای مناسب برای موردنگاری مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با مطالعه آن به دیدگاهی کل‌نگر در این حوزه دست یافت.

امید است مطالعه این گزارش بتواند گامی‌در جهت اعتلای بیش از پیش میهن عزیزمان در این حوزه باشد و به همسویی فناورانه و بازآفرینی توسعه‌ای راهکارهای هوش مصنوعی در کشور کمکی هرچند کوچک بنماید.

رایگان!
100%
تخفیف

وضعیت هوش مصنوعی در سازمان ها

امروزه تقریبا تمام صنایع و مشاغل در حال تحولی انقلابی هستند. این تحول عظیم در واقع به واسطه بکارگیری هوش مصنوعی شکل گرفته است. گزارش وضعیت هوش مصنوعی در سازمان ها دقیقا به این موضوع اشاره می کند. همچنین بررسی نتایج بکاریگیری هوش مصنوعی در سازمان ها، فرصت های سرمایه گذاری، چالش ها و ریسک ها عمده این گزارش را تشکبل می‌دهد.

22000–رایگان!
100%
تخفیف

گزارش شاخص آمادگی استقرار هوش مصنوعی در دولت ها

در دوره شیوع ویروس کرونا لزوم استقرار و بکارگیری فناوریهای نوینی همچون هوش مصنوعی برای دولت ها بیش از پیش…

20000–رایگان!

گزارش فناوری هوش مصنوعی و رویکرد استراتژیک دولت ها

دولت‌های سراسر جهان در صدد استفاده از هوش مصنوعی برای بهبود خدمات عمومی، کارایی در اقتصاد و بهبود شرایط کار برای نیروی کار هستند. پتانسیل‌های هوش مصـنوعی باعث شده تا دولتهای آینده نگر در سراسر دنیا به فکر تدوین استراتژیهای ملی هوشم صـــــــنوعی بیفتند. در حال حاضر، حدود ۳۵کشـــــــور از سال ۲۰۱۶اقدام به تدوین استراتژیها و یا اقدامات ملی جهت تقویت تحقیقات هوشمصـنوعی و بهرهگیری از ظرفیت‌های آن کرده‌اند. علیرغم بیانیه‌های ماموریتی که در اسناد استراتژیک و نقشــــــــــــــه‌های راه مختلف دیده میشود و همچنین
قالب‌های متفاوت تدوین اســـــناد، ً نهایتا در تمامی اســــــناد نوعی وحدت قالبی وجود دارد. هر چند هر دولت وابســــــــــــــته به نقاط قوت و ضعف خود، یک یا چند محور محتواییرا با قوت بیشــــــــــــــتری دنبال کرده است. همچنین رویکرد هر دولت در پیگیری اجرایی ســــیاســــتهای تدوینی خود نیز تا حدودی متفاوت اســـــت. در مجموع کشورها رویکردهای زیررا برای دستیابی به اهداف خود پیش بینی کرده‌اند. این گزارش مروری بر سیاست‌های دولت‌ها در زمینه هوش مصنوعی است.

رایگان!