بررسی تجربيات جهانی شرکت‌هاي استارتاپ در حوزه توليد هوشمند

حوزه‌هاي فعاليت، فناوري‌ها و مدلهاي کسب وکار

سلسله گزارش هاي بررسی تجربيات جهانی شرکت هاي استارتاپ

رایگان!

اقتصاد صنعتی نسل چهارم: پارادایم نوین صنعتی مبتنی بر هوشمندسازی و دیجیتالی شدن

  • عنوان: اقتصاد صنعتی نسل چهارم: پارادایم نوین صنعتی مبتنی بر هوشمندسازی و دیجیتالی شدن
  • تهیه کنندگان: مهدی محمدی، مهدی الیاسی، سعید روشنی
  • تعداد صفحات: 124
  • سال نشر: 1398
رایگان!