گزارش پنج ساله اکسکوینو

صرافی اکسکوینو  به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه فینتک ایران و اولین شرکت دانش بنیان ارائه دهنده کیف…

رایگان!

گزارش سال 2022 نوبیتکس

گزارش سال 2022 نوبیتکس منتشر شد. در سـالی کـه گذشـت، بـازار رمزارزهـا رونـدی نزولـی را تجربـه کـرد. بیتکویـن که سـال…

رایگان!

نقشه اکوسیستم بلاکچین ایران

فایل پی دی اف نقشه اکوسیستم بلاکچین در ایران شامل عناصر مختلف اکوسیستم بلاکچین کشور در حوزه‌های:

رایگان!

بررسی تجربيات جهانی شرکت‌های استارتاپ در حوزه بلاکچين

حوزه‌هاي فعاليت، فناوري‌ها و مدل‌هاي کسبوکار

سلسله گزارش‌هاي بررسی تجربيات جهانی شرکت‌هاي استارتاپ

رایگان!