ارزیابی و سنجش فناوری خود را به تیم متخصص سایتک بسپارید

امروزه یکی از چالش‌های پیش‌روی شرکت­‌های دانش­‌بنیان ناتوانی در تعیین ارزش واقعی دانش فنی و خروجی پروسه تحقیق و توسعه مجموعه خود به  سرمایه­‌گذاران است. تیم تحلیل کسب‌وکار سایتک با سابقه چند ساله ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مختلف و آشنایی با رویه سنجش فناوری استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهاست که می‌تواند سنجش فناوری را به آن‌ها ارائه دهد.

بخش‌های مختلف خروجی ارزش گذاری استارتاپ

شناسایی

شناسایی فناوری هایی که برای کسب و کار اهمیت دارند (یا ممکن است داشته باشند)

انتخاب

انتخاب فناوری‌هایی که باید توسط
سازمان‌های حامی، حمایت شوند

اکتساب

اکتساب و جذب فناوری های منتخب و قابل توجه سرمایه‌گذاران

بهره‌برداری

بهره‌برداری از فناوری‌ها برای ایجاد سود یا سایر منافع

حفاظت

حفاظت از دانش و تخصص نهفته در محصولات و سیستم های تولیدی

مراحل تهیه گزارش ارزش گذاری استارتاپ

سوالات متداول

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های نامشهود شرکتها، تکنولوژی آن‌هاست که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، مهم‌ترین کالای اقتصادی قابل مبادله به‌شمار می‌رود. به جرات میتوان گفت که امروزه ثروتمندترین اشخاص و بنگاه‌ها بر روی کره زمین در کار تجارت دانش و فناوری هستند. بدین ترتیب شما برای تجارت یک فناوری یا محصول مبتی بر آن نیازمند آن هستنید تا بتوانید آن را ارزش گذاری کنید.

فایده ارزش گذاری فناوری زمانی بیشتر خود را به‌رخ می‌کشد که شما قصد جذب سرمایه برای طرح فناورانه‌ای داشته باشید.

  • واگذاری فناوری
  • اخذ فناوری
  • جذب سرمایه گذار برای مشارکت
  • افزایش نقدینگی برای رشد کسب‌وکار
  • آگاهی از ارزش فناوری برای تهیه استراتژی توسعه

خیر! 

لزوما این دو مفهوم یکسان نیستند.

قیمت گذاري به معناي تعیین قیمت براي کالا یا خدمات است. قیمت گذاري فعالیتی است که باید تکرار شود، از این رو فرایندي مداوم و پیوسته به شمار می رود. این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد می کند. قیمت گذاري با هدف حداکثر کردن سود، افزایش سهم بازار، رهبري کیفیت، ادامه حیات یا افزایش قیمت بازار انجام می گیرد.

هنگامی که از ارزش صحبت می شود، ممکن است دو منظور مد نظر باشد. عده اي منظور ارزش را رضایت مندي، فایده بخشی یا مطلوبیتی می دانند که از مالکیت یا مصرف یک محصول نصیب ایشان می شود. این تعریف از ارزش با عنوان ارزش مصرفی یا ارزش استعمال شناخته می شود. به عبارت دیگر، یک محصول به این دلیل ارزشمند است که استفاده از آن لذتی به همراه دارد. بنابراین رویکرد، ارزش جزئی ذاتی از یک محصول محسوب می شود، چه آن محصول مثل یک خودرو مبادله اي باشد یا مثل هوا مبادله اي نباشد. با این وجود، ارزش مزبور آن چیزي نیست که در اینجا مد نظر است.

روشهای تجربی مبتنی بر سعی و خطا برای تخمین قیمت و روشهای علمی و ریاضی برای تخمین قیمت

تخمین سرانگشتی، به عنوان یک روش مرسوم در بنگاه های اقتصادی، تخمینی بر اساس ذهنیت متخصصان و تجربه آنها از ارزش محصول صورت میگیرد و براساس آن قیمتی برای ارائه به بازار تعیین میگردد و سپس براساس بازخور گرفته شده از بازار تعدیل و اصلاح میشود.

با توجه به اینکه ارزشگذاری فناوری، دارای روند پیچیدهای است و ضریب عدم اطمینان بالایی دارند، نیاز به روش های علمی است که بیشتر جنبه یا جنبههایی خاص از ارزش فناوری را در نظر بگیرد و چون شاخصهای زیادی در تعیین ارزش و قیمت فناوری دخالت دارند، تعداد بیشتری از این شاخصها را در نظر گرفته شود که مسلما خروجی فرآیند ارزشگذاری بهتر خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در سالهای اخیر با گسترش حوزههای تخصصی علوم و فناوری، ارزشگذاری فناوری در هر یک از این حوزهها گسترش یافته و ملاحظات خاص خود را پیدا نموده است. اهمیت شاخصهای ارزشگذاری فناوری در حوزههای علوم و صنایع مختلف یکسان نبوده و برای مثال شاخصی که میتواند اهمیت زیادی در صنعت خودرو داشته باشد ممکن است در صنعت نرمافزار فاقد اهمیت قابل توجهی باشد. بنابراین لازم است این شاخصها در هر صنعت بهطور مقتضی و با توجه به وضعیت همان صنعت تعیین شود.

۰۹۱۲۱۵۷۸۱۲۴ - ۰۲۱۸۸۵۵۶۱۶۵

درصوتی که نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید!