خانه هوشمند چیست؟

یک خانه هوشمند ویژگی‌هایی مانند روشنایی، دما، سیستم‌های سرگرمی و لوازم خانگی را کنترل و مدیریت می‌کند که حتی تا امنیت خانه مانند کنترل دسترسی و سیستم‌های هشدار تعمیم می‌شود. همچنین هنگام اتصال به اینترنت، دستگاه‌های خانگی یکی از اجزای مهم اینترنت اشیا هستند.

نقشه اکوسیستم خانه هوشمند در ایران

وضعیت خانه هوشمند در کشور ایران

خانه هوشمند در ایران یکی از حوزه‌هایست، که نیازمند توجه بیشتر است. تاکنون فقط فناوری‌های اینترنت اشیا، پلتفرم دیجیتال، نرم‌افزار و روباتیک در این حوزه به‌کار می‌روند.

بیشترین محصولات حوزه خانه هوشمند به ترتیب، در استان‌های تهران، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و… توسعه داده شده‌اند.

آخرین بلاگ‌ها