مقدمه

نیاز اساسی به مراقبت‌های بهداشتی هرگز در طول تاریخ به اندازه امروز موضوعی حیاتی نبوده است. پیشرفت فناوری، همراه با شکاف برجسته در دسترسی به بهداشت و درمان در خاورمیانه و آفریقا (MEA)، کارآفرینان منطقه را به ابتکار و ایجاد راه حل‌های پیشرفته بهداشت دیجیتال برای مقابله با این چالش ها واداشته است. تغییر بنیادی نگرش نسبت به سلامت دیجیتال که توسط فناوری‌های موجود امکان پذیر شده است، نوید دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را به صدها میلیون انسان می‌دهد.

دقیقا همانند خدمات بهداشت و سلامت سنتی، در حوزه دیجیتال نیز سه چالش اصلی دسترسی، کیفیت و هزینه هستند. نوآوری ها در سلامت دیجیتال بر افزایش دسترسی با کیفیت بهتر و هزینه‌های کمتر برای بیمار، ارائه دهنده و پرداخت کننده متمرکز است. با توجه به عرضه و تقاضای نامتعادل برای مراقبت‌های بهداشتی در منطقه خاورمیانه، که ناشی از افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، افزایش جمعیت، افزایش بیماران مسن و شیوع بیماری‌های غیرواگیر است، زمان و نحوه دسترسی و اجرای راهکارهای دیجیتال اهمیت بسیاری دارد.


حوزه‌های اولیت‌دار سلامت دیجیتال در ایران و برنامه حمایتی هلثیو

بر اساس تحقیقات مبتنی بر بررسی روندهای سلامت دیجیتال در دنیا، آمار و ارقام وتحلیل جنبه‌های کنونی توسعه یافته سلامت دیجیتال در کشور و پیش بینی پتانسیل بازار هر بخش، حوزه‌های کاربردی اولویت دار با تمرکز بر فناوری‌های نوظهور اقتصاد دیجیتال مشخص شده است.

اولویت‌های حمایتی در طرح پیش رو بیشتر معطوف به حوزه‌های کمتر توسعه یافته و پرپتانسیل اکوسیستم سلامت دیجیتال در کشور می‌باشد. برای شناخت این حوزه ها دو منظر اکوسیستم سلامت دیجیتال در کشور و دنیا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نخست از منظر حوزه کاربری سلامت دیجیتال و دوم از منظر نوع فناوری‌های بکاررفته در کاربری سلامت دیجیتال در دنیا و مقایسه آن با ایران.

به غیر از حوزه‌های حمایتی مذکور برخی چالش‌های فناورانه مطروحه از سوی سازمان‌های فعال نیز به عنوان ورودی حوزه‌های حمایتی این طرح در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه به مدل و گام‌های طرح حمایتی این طرح خواهیم پرداخت.

حوزه‌های اولویت‌دار

برنامه حمایتی هلثینو

 • اگر شما یک تیم استارتاپی هستید و یا ایده‌ای حوزه‌های سلامت دیجیتال دارید با شرکت در این طرح می‌توانید تا سقف 150 میلیون تومان از تسهیلات کم بهره و با تنفس برخوردار بشید.
 • اگر تیم شما با یک شتابدهنده همکاری می‌کند و یا شتاب دهنده‌ای هستید که تیم‌هایی در این حوزه دارید می‌توانید تا سقف 300 میلیون تومان به صورت هم سرمایه گذاری دریافت کنید.
 • کسب و کارهایی که موفق به جذب سرمایه از هر صندوق پژوهش و فناوری شوند در این طرح حداکثر 4 برابر مبلغ جذب سرمایه را در قالب تسهیلات دریافت خواهند کرد.
 • همچنین تیم ها و استارتاپ هایی که نیازمند خدماتی همچون فضای استقرار، زیرساخت و سرور ، مارکتینگ و … هستند با شرکت در این طرح می‌توانند از خدمات سرویس دهندگان پلتفرم راه نوآوری و شبکه نوآوری دیجیتال به صورت رایگان استفاده کنند.

مخاطبین طرح هلثینو


شبکه حامیان رویداد هلثینو


حوزه‌های اولویت دار سلامت دیجیتال در ایران

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


فرآیند بررسی طرح‌های ارسالی


ثبت‌نام در رویداد

ثبت‌نام، ارزیابی اولیه و تکمیل نواقص احتمالی

ارزیابی طرح‌ها

ارزیابی تخصصی توسط ستاد توسعه فناوری‌های نوظهور

اعلام نظر

داوری، اعلام نظر و تصمیم‌گیری درمورد طرح ارسال شده

حمایت

تعیین میزان و نوع حمایت از طرح‌های تأیید شده

ارائه حمایت

ارائه حمایت متناسب با طرح متقاضی

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد تیم‌ها و تعیین نحوه تسویه حمایت‌ها