فناوری پرینترهای سه‌بعدی

این فناوری شامل مجموعه‌ای از فرآیندها می‌باشد که مواد به‌صورت کنترل‌شده‌ای به یکدیگر پیوند داده می‌شود تا یک شی سه‌بعدی ساخته شود. این کار معمولا به‌صورت لایه‌لایه انجام می‌شود. به این ترتیب، چاپ سه‌بعدی هر فرایندی را گویند که در آن با قرارگیریِ پی‌درپیِ لایه‌هایی به روی یکدیگر، در یک سطح‌مقطع دوبعدی، اشیائی سه‌بعدی ساخته می‌شود.