رویداد هلثینو

نیاز اساسی به مراقبت‌های بهداشتی هرگز در طول تاریخ به اندازه امروز موضوعی حیاتی نبوده است. پیشرفت فناوری، همراه با شکاف برجسته در دسترسی به بهداشت و درمان در خاورمیانه و آفریقا (MEA)، کارآفرینان منطقه را به ابتکار و ایجاد راه حل‌های پیشرفته بهداشت دیجیتال برای مقابله با این چالش ها واداشته است. تغییر بنیادی نگرش نسبت به سلامت دیجیتال که توسط فناوری‌های موجود امکان پذیر شده است، نوید دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را به صدها میلیون انسان می‌دهد.

اطلاعات بیشتر

رویداد کاربرد هوش مصنوعی در کشف علمی جرم

این رویداد توسط مرکز نوآوری شرکت پژوهش و توسعه ناجی با ریاست جناب آقای سیدهاشمی برگزار گردید. مرکز نوآوری برای برگزاری این رویداد، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، رئیس پلیس آگاهی کشور و ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی دعوت به همکاری کرد. شرکت فناوری و نوآوری هوشمند سایان نیز به عنوان همرسان این رویداد در کنار مرکز نوآوری شرکت پژوهش و توسعه ناجی بود.

اطلاعات بیشتر