گزارش بازار فروشگاه‌های اینستاگرامی و صنعت تجارت اجتماعی در ایران-۱۴۰۱

درباره گزارش از آنجایی که امکان سـاخت فروشـگاه در اینسـتاگرام در ایران غیرفعال اسـت، خریدوفروش در اینســتاگرام(فروشگاه‌های اینستاگرامی)بــه روش متفاوتــی…

رایگان!

بررسی و تحلیل بازار FMCG در ایران

راستا در حوزه بررسی و تحلیل بازار FMCG در ایران گزارشی منتشر کرده است. در ابتدا به خلاصه‌ای از مفهوم…

رایگان!

گزارش سال 1400 لندو

پیش از آنکه سرفصل‌های گزارش لندو را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است با این شرکت و اهداف آن به…

رایگان!

گزارش سال 1398 دیجی‌کالا

درباره گزارش دیجی‌کالا گزارش پیش رو، گزیده‌ای از آمار و داده‌های دیجیکالا در سال 1398 است که از دپارتمان هوش…

رایگان!