آنتن‌های C-RAN برای اتصال به سرورها و شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرن. دیجیتالی کردن اتصالات به وسیله C-RAN یکی از روش‌هاییه که ساختمون‌ها رو از شر هزینه‌های اضافه و فضای زیاد خلاص می‌کنه.