چهار سال پیش ، سه شرکت بزرگ فناوری قصد داشتند اینترنت را از آسمان به زمین بفرستند و هر سناریو جسورانه تر از مورد دیگر بود. اسپیس ایکس برای ایجاد یک کانون جهانی اینترنتی ، اجازه پرتاب 4،425 ماهواره به مدار را درخواست کرد. فیس بوک می خواست از پهپادهای مجهز به انرژی خورشیدی و فناوری مبتنی بر لیزر استفاده کند. و Google’s Loon در حال ساخت بالن هایی غول پیکر برای قرار دادن وسایل الکترونیکی مجهز به انرژی خورشیدی بود که اتصال را از استراتوسفر به پایین منتقل می کند. اکنون گوگل به پیشفت قابل توجهی در این تکنولوژی دست پیدا کرده است.