صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین با هدف حمایت‌های مالی، علمی و پشتیبانی از فناوران، نوآوران و محققان استان قزوین در تبدیل ایده‌های فناورانه به محصولات تجاری با سرمایه ثبتی 50 میلیارد ریال تاسیس خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری، استان قزوین دارای 76 شرکت دانش بنیان، 224 واحد فناور، 7 مرکز رشد، 10 شهرک صنعتی و 28 مرکز آموزش عالی است، ضمن آنکه 54 صندوق پژوهش و فناوری در 27 استان کشور فعال هستند.