بهبود دسترسی زنان به فرصت‌هایی که توسط اقتصاد دیجیتالی ارائه شده برای ایجاد پلی بین شکاف دیجیتالی و جنسیت و گسترش فرصت برای زنان کارآفرین برای پیدا کردن شغل و کسب درآمد(اضافی) بسیار مهم است. این امر به نفع زنان و خانواده آن‌هاست که به‌طورکلی می‌تواند به بهتر شدن جامعه کمک کند. با این ‌وجود، موانع فنّاورانه و اقتصادی آشنا، موانع مختلف فردی، موانع قانونی و فرهنگی(مانند تعصبات ذاتی جنسیتی) وجود دارد و باعث می‌شود زنان در بعضی کشورهای در حال توسعه از فرصت‌هایی که توسط تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌شود، نفعی نبرند.

توانمندسازی از طریق فنّاوری‌های دیجیتالی مستلزم تقویت تحرک بالای زنان در بخش غیررسمی، مناطق روستایی و وام‌ها و ابتکارات کوچک و همچنین فراتر از سطوح معیشتی است. اشکال مختلف پشتیبانی مالی و فنّاورانه که تاکنون ارائه شده‌اند تا کمبود توانمندی‌های فردی را رفع کنند کافی نیستند؛ مشاوره، شبکه‌سازی و قرارگیری بیشتر در نقش‌های مربوطه می‌تواند به غلبه بر تعصبات جنسیتی و هنجارهای فرهنگی‌ای کمک کند که توانایی زنان برای شروع مطمئن یا ادامه پروژه را از جمله در تجارت الکترونیک و مناطق تجارت داده‌ای مختلف، محدود می‌کند.

در حال حاضر ابتکاراتی وجود دارند که در سراسر جهان از زنان کارآفرین در حوزه فناوری حمایت می‌کنند، برای مثال:

  • زنان مجهز به اینترنت بی سیم برای کارآفرینی و توانمندسازی[1]، به سرپرستی بنیاد توانمندسازی دیجیتال[2] در هند، که شرکت‌های اجتماعی کوچک مبتنی بر ICT را ایجاد می‌کند. اینترنت بی‌سیم در مناطق عقب‌افتاده اجتماعی در اختیار زنان کارآفرین قرار می‌گیرد و به ایجاد فضای اینترنتی بدون تفاوت جنسیتی و همچنین توانمندسازی زنان کمک می‌کند.
  • در هائیتی، Radikal قصد دارد با فراهم کردن ابزارهایی از جمله استفاده از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و فناوری موبایلی برای زنان با فقر مقابله کند تا به شرکت‌های کوچک آن‌ها کمک کند محصولاتی باکیفیت، ارگانیک و با مواد اولیه محلی تولید کنند.
  • در غنا، آکادمی سورونکو با استفاده از پروژه نیاز فناوری به دختران، به بیش از 4500 دختر در 8 منطقه غنا و همچنین Burkina Faso درباره نحوه کدنویسی و ایجاد فناوری آموزش‌هایی داده است. این آکادمی تصمیم گرفته یک مدرسه کد نویسی و طراحی را به ‌عنوان فضای امنی ایجاد کند که در آن نوآوری با خلاقیت ادغام شود و مهارت‌های فنی و حل مسئله و تفکر انتقادی به دست آید.

اقدامات مشخص برای تشویق و توانمندسازی زنان کارآفرین برای مشارکت یا فعال شدن در اقتصاد دیجیتالی شامل ایجاد فرصت‌های بودجه‌بندی بهتر و ارائه الگوهای شغلی و مشاوره‌ای است. رویکرد دیگر، بهره‌گیری از شبکه‌های جدید زنان رهبر در تجارت الکترونیکی در مناطق در حال توسعه مختلف است. این راهی است که به زنان رهبر امکان دیده شدن بیشتر را به‌ عنوان الگوهای شغلی می‌دهد و فرصت‌هایی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند تا در سطوح ملی و بین‌المللی سیاسی اثر بگذارند. تعامل بیشتری باید بین سیاست‌گذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره نحوه توانمندسازی زنان در اقتصاد دیجیتالی و تشویق آن‌ها در همه سطوح به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه باید انجام شود. برای این منظور، UNCTAD تجارت الکترونیکی جدیدی را برای زنان مبتکر راه‌اندازی کرده است.

[1]. Wireless Women for Entrepreneurship and Empowerment

[2]. Digital Empowerment Foundation