معاون رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: شرکت‌ها به شرط داشتن ۲ ویژگی اصلی، می‌توانند دانش‌بنیان شوند؛ ویژگی اول این است که سطح فناوری محصولات یا خدماتی که ارائه می‌دهند یک سطح فناوری بالایی بوده و از پیچیدگی فناوری قابل توجهی برخوردار باشد. و ویژگی دوم این است که دانش فنی تولید آن محصول در داخل شرکت بومی شده باشد.

معاون رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در رابطه با حمایت‌های معاونت علمی و فناوری از شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: بخشی از حمایت‌ها ناظر به شروع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ به عنوان نمونه این شرکت‌ها نیاز به فضا و مکان برای فعالیت دارند؛ حمایت‌های وجود دارد که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در شعاع 120 کیلومتری تهران یا 30 کیلومتری شهرهای بزرگ مستقر بشوند چراکه محدودیت استقرار در این زمینه وجود دارد و جز شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دیگر نمی‌توانند در این شعاع مستقر بشوند.