درباره سایتک

شرکت فناوری و نوآوری هوشمند سایان با برند تجاری سایتک به‌عنوان کارگزار ستاد توسعه فناوری‌های دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با این هدف توسعه یافته است تا جنبه‌های مختلف اقتصاد دیحیتال را رصد کند. این مرکز با استفاده از متخصصین علم مدیریت در حوزه تکنولوژی، داده کاوی و … به گردآوری و تحلیل داده در حوزه‌های دانشی، فناورانه و کاربردی اقتصاد دیجیتال می‌پردازد تا بدین وسیله گامی در راستای پر کردن شکاف دیجیتال کشور بردارد.

مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال، ضمن بهره‌گیری از شبکه همکاران توانمند و باتجربه در این حوزه و استفاده از ظرفیت کسب‌وکارها و صنایع، به دنبال ایجاد بینش و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

مهم‌تریم فعالیت‌های سایتک

جمع‌آوری و تحلیل حوزه‌های دانشی، فناورانه و کاربردی اقتصاد دیجیتال تحت عنوان اطلس اقتصاد دیجیتال که سعی دارد تا از یک سو وضعیت فعلی گستره اقتصاد دیجیتال در کشور را ترسیم کند و از سوی دیگر به عنوان یک سیستم تحیلی پشتیبانی برای سیاست‌گذاران، فناوران و پژوهشگران عمل کند. این پلتفرم تاکنون ۴ بخش اصلی دارد:

  1. محصولات توسعه یافته اقتصاد دیجیتال کشور
  2. رصد و تجلیل پتنت‌های حوزه‌های فناورانه اقتصاد دیجیتال
  3. تحلیل و رصد اسناد علمی منتشر شده در دنیا
  4. رصد و تحلیل برنامه‌های سیاستی دنیا

تولید محتوای آموزشی و ترویجی اقتصاد دیجیتال از قبیل ساحت کلیپ، مصاحبه با خبرگان، ارائه آمارهای مختلف، ارائه گزارش و … در فضای اینترنت و شبکات اجتماعی. همچنین حمایت و معرفی شرکت‌ها و محصولات حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور با تهیه گزارش‌های ویدیویی و رصد و بازتاب فعالیت‌های مربتط با آن‌ها