با توجه به گسترش حملات سایبری، باید شرکت‌های فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برای دریافت گواهی نامه‌های مربوطه در حوزه خدمات و محصولات افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات) اقدام کنند.

شرکت‌های متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما) به آدرس nama.ito.gov.ir ضمن آگاهی بیشتر با روند دریافت پروانه فعالیت، در این خصوص اقدام کنند.