برخی از کارشناسان، سال ۲۰۲۰ را «رنسانس دیفای» نام‌گذاری کرده‌اند. در میانه بحران سلامت و اقتصاد جهانی، استیبل‌کوین‌ها با وارد کردن بازیکن‌های سازمانی و افراد جدید به بازار رشد و رواج پیدا کرده‌اند. ارزش توکن‌های دیفای تا ۲۰۰٪ از ابتدای سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. فرصت استفاده از این تکنولوژی برای استارتاپ‌ها که نوید گوناگونی و رشد می‌دهد، بی‌پایان است. اپلیکیشن‌های جدید دیفای با هزینه کمتر در حال ظهور هستند.
منبع موشن‌گرافی:bitscreener