مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: مراکز خدمات فناوری و کسب و کار با هدف ارائه خدمات بهتر به واحدهای تولیدی و صنعتی در زمینه تولید و فروش محصولات در شهرک‌های صنعتی استان راه‌انداری می‌شود.

اهلی تعداد دفاتر واگذار شده در شهرک صنعتی یک  اردبیل به مشاوران را ۱۱ مورد عنوان کرد و گفت: پرداخت هزینه اجاره این دفاتر توسط مشاوران بسیار ناچیز بوده که در قالب یارانه توسط شرکت شهرک‌های صنعتی در اختیار این مشاوران قرار داده می‌شود.