ربات‌های بوستون داینامیک برای کاوش در مریخ آماده می‌‌شوند.