دستورالعمل اجرایی رفع مشکلات تعزیراتی دستگاه های استخراج رمزارز در آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا تصویب شد.

محمدرضا شرفی، دبیر کارگروه رمزارز انجمن بلاکچین با بیان این خبر افزود تصویب دستورالعمل اجرایی رفع مشکلات تعزیراتی دستگاه های استخراج رمزارز، گشایشی در توسعه این صنعت در کشور است. با تصویب این دستورالعمل، کسانی که دستگاه های آن ها به هر نحو ضبط شده، از اتهام قاچاق کالا مبرا می شوند و هم چنین، می توانند دستگاه ها را تحویل گرفته و به کار خود ادامه بدهند. استفاده از این دستگاه ها منوط به دریافت مجوز تاسیس واحدهای تولید رمزارز است یا دارندگان دستگاه ها باید آن را به فعالان دارای جواز بفروشند