تکنیک‌های تصویربرداری جدید با هوش مصنوعی، کار با متون باستانیِ اغلب آسیب‌دیده را آسان‌تر کرده است. با تصاویر بسیار دقیق، ممکن است بتوان امکان خواندن علامت‌هایی را داشت که گاهی برای چشم انسان قابل تشخیص نیستند.

مطابقت دادن مهرها در گذشته بسیار دشوار بوده است، چراکه بسیاری از این الواح به فاصله هزاران کیلومتر در مجموعه‌هایی دور از هم نگهداری می‌شوند. محققان تخمین می‌زنند که تمامی این مهرها ظرف پنج سال دیجیتالی می‌شوند که امکان پیگیری الگوهای دیگر را نیز فراهم می‌کند.