!!!!زندگی دیجیتال به جنگ با کرونا میرود !!!! در این ویدئو نقش کاربردی فناوری دیجیتال در مبارزه با کرونا شرح داده شده است  تحول عظیم فناوری های دیجیتالی در کنار دیگر روش ها می تواند نگرانی های مردم از ابتلا به ویروس کرونا که واگیری آن در تعامل با جامعه بیشتر می شود را کم کند.
خوشبختانه روند دیجیتالی شدن زندگی روزمره مردم سراسر جهان با شیوع بیماری همه گیر کرونا از چندماه گذشته سرعت فزاینده ای پیدا کرده است بطور مثال فناوری دیجیتال توانست در حوزه ی سلامت کارگشا باشد درصورتیکه قبلا جامعه پزشکی جلوی فناوری مقاومت بسیاری از خود نشان می داد و معتقد بود فناوری قدرت تشخیص بیماری را ندارد …