احتمالا مسئولین اینو دیده بودن که برای تاکسی_پرنده قانون گذاری کردن تو کشور … اتومبیل پرنده نوعی وسیله نقلیه هوایی شخصی یا هواپیمای قابل عبور است که حمل و نقل افراد را هم از طریق زمینی و هم هوایی فراهم می کند.