سایتک با عنایت به اهمیت امنیت در فضای تبادل اطلاعات، مقاله‌ای جهت معرفی گواهی افتا مجوز افتا آماده کرده است.

با توجه به فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای کشور در فضای تبادل اطلاعات، تامین امنیت زیرساخت‌ها، سازمان‌ها و نهادهـای کشـور موضـوع بسـیار حـائز اهمیتـی تلقـی می‌شود. با توجه به تهدیدات امنیتی که در فضای تولید و تبادل اطلاعات رخ می‌دهد بدیهی اسـت کـه استفاده از محصولات، خدمات و آزمایشگاه­‌های دارای صلاحیت خدمات امنیتی سبب ارتقای امنیـت شـبکه ملـی می‌شود و از خسارات احتمالی ناشی از بکارگیری محصولات ناامن پیشگیری خواهد شد. مرکز مدیریت راهبـردی افتا و سازمان فناوری اطلاعات با فعالیتی مشترک عهده‌دار تامین و ارزیابی امنیت و ارائه گواهی هستند.

افتا چیست؟

افتا مخفف عبارت (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) است که به عنوان‌های مختلف از جمله: مجوز افتا ، مجوز افتا, گواهی ارزیابی نما نیز شناخته می‌شود.

نظام مدیریت امنیت اطلاعات(نما)، در زمینه‌ امن‌سازی فضای تولید و تبادل اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات و مرکز ماهر تشکیل شده که شامل فعالیت‌هایی مانند استانداردهای تخصصی امنیت، مدیریت، اعتباربخشی، صدور پروانه و نظارت برعملکرد شرکت‌های ارائه ‌کننده خدمات در سطح کشور، رسیدگی به رخدادهای سایبری و فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه امنیت می‌شود.

«مجوز افتا» سندی راهبردی ملی است که وظایفی را برای وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی کشور در زمینه‌ امن‌سازی «فضای تولید و تبادل اطلاعات»، مقرر کرده است

خدمات گواهی افتا

خدمات مدیریت امنیت

  1. خدمات مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات
  2. خدمات ممیزی انطباق استانداردهای اطلاعات و ارتباطات
  3. طرح ریزی معماری و زیرساخت امنیت
  4. ارائه مشاوره حقوقی در حوزه افتا
  5. خدمات بیمه افتا

خدمات عملیات امنیت

  1. آزمون و ارزیابی امنیتی
  2. پیاده‌سازی مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد
  3. پیاده‌سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی
  4. امن‌سازی و مقتوم‌سازی سامانه‌ها، زیرساخت‌ها و سرویس‌ها
  5. راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد

خدمات فنی افتا

خدمات فنی افتا، شامل پیکربندی امن و پشتیبانی امنیتی محصول فتا می‌باشد و متقاضیان در این حوزه می‌بایست برای محصول مورد نظر گواهی ارزیابی امنیتی دریافت کرده باشند. شایان ذکر است با توجه به درخواست متقاضی، عنوان محصول مورد تایید در پروانه فعالیت صادر شده در این گرایش ذکر می‌شود.

خدمات آموزشی گواهی افتا

خدمات آموزشی افتا، این دسته خدمات شامل ارائه آموزش کلیه دوره‌های امنیتی در سطوح و موضوعات مختلف به متقاضیان دریافت این خدمات است. توجه به این نکته ضروریست که در قالب انواع ارائه سه دسته خدمات مدیریت، عملیات و فنی، انتقال دانش مرتبط با موضوع ارائه خدمات شامل خدمات آموزش نبوده و آموزش‌هایی که شامل صدور گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی در زمینه دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات است، در قلمرو خدمات آموزش قرار می‌گیرد.

نمونه تصویر گواهی امنیت افتا

گواهی افتا

گواهی افتا

در حال حاضر ارائه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در ۴ حوزه (مدیریتی– عملیاتی– فنی– آموزشی) ارائه می‌شود که گرایش‌های هریک در بالا توضیح داده شده است و در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی زیر نیز قابل مشاهده است.

https://sec.ito.gov.ir/page/namarequest

رایگان

گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۲

محصول

گزارش شاخص هوش مصنوعی ۲۰۲۲ داده‌های مربوط به هوش مصنوعی را ردیابی، گردآوری، طبقه‌بندی و تجسم می‌کند. مهم‌ترین ماموریت این گزارش ارائه داده‌های بی‌طرفانه، دقیق، بررسی‌شده و منبع‌باز جهانی برای سیاست‌گذاران، محققان، مدیران اجرایی، روزنامه‌نگاران و عموم مردم است تا درک دقیق‌تری از حوزه پیچیده هوش مصنوعی را در این افراد ایجاد کنند. هدف این گزارش این است که معتبرترین و مستندترین منبع جهان برای داده‌ها و بینش در مورد هوش مصنوعی باشد.