هموارترین مسیر برای

اخذ مجوز ثبت و فعالیت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC

تیم سایتک با  سابقه کارگزاری معاونت علمی و فناوری و همچنین تجارب موفق در اخذ مجوز CVC یا (صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی) آماده است تا از ابتدای راه ثبت و تاسیس این نوع از صندوق ها و اخذ مجوز فعالیت برای CVC شما را یاری کند.

مراحل تاسیس و اخذ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC

درخواست تاسیس صندوق

ارسال نامه درخواست تاسیس صندوق و معرفی نماینده به همراه کاربرگ اطلاعات درخواست کننده

تکمیل مدارک

پس از ارسل مدارک لازم است تا مدل کسب و کار فعالیت صندوق شامل تعیین فعالیتهای صندوق، معرفی بازار هدف و .. ارائه گردد

مدل کسب و کار

یکی از مهم ترین مشتندات مورد نیاز مدل کسب و کار صندوق و حوزه های تمرکز آن است.

اعتبارسنجی

تکمیل فرم رضایت نامه اعتبارسنجی حقیقی برای هر یک از اعضای هیأت مدیره

دریافت مصوبه تاسیس

دریافت مصوبه تاسیس از کارگروه پس از معرفی مدیرعامل پیشنهادی و بازرسان

ثبت رسمی صندوق

پس از تکمیل اساسنامه نمونه مصوب هیأت وزیران توسط کلیه سهامداران و تائید و ممهور نمودن اساسنامه توسط دبیرخانه کارگروه

دریافت مجوز فعالیت از دبیرخانه کارگروه

پس از ارائه مستندات مربوط به‌ثبت صندوق‌ سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اعم از؛ آگهی تأسیس، اساسنامه ثبت‌شده و صورتجلسه هیات موسس

۰۹۱۲۱۵۷۸۱۲۴

درصوتی که نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید!

مهم ترین شرایط لازم برای اخذ مجوز تأسیس صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی cvc

برای اخذ مجوز ثبت و فعالیت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی شرایط محتلفی مورد نیاز است اما به طور خلاصه شرکت متقاضی (مادر) باید حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

1- یا باید جزو 300 شرکت برتر رتبه بندی شرکت های برتر ایرانی (IMI) (سازمان مدیریت صنعتی) در سه سال اخیر باشد.

2- یا جزو شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار و فرابورس باشد.

3- و یا دارای سرمایه ثبتی بالای 1،000 میلیارد ریال(100 میلیارد تومان)

شما در کنار کارشناسان سایتک در ابتدای امر با فرآیند کلی دریافت مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی آشنا خواهید شد. پس از آن مدارک، مستندات و اطلاعاتی که کاربرگ‌ها توسط آن‌ها تکمیل خواهد شد از شما دریافت می‌شود. در ادامه کاربرگ‌ها به صورت استاندارد توسط کارشناسان تکمیل گشته و برای کارگروه ارزیابی ارسال می‌شوند.

لذا خدمات ما شامل موارد زیر است:

فاز اول: اخذ برگه تاییدیه ثبت:

1- مشاوره رایگان اولیه در مورد مراحل تاسیس و اخذ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی CVC

2- راهنمایی برای پر کردن کاربرگ های اطلاعاتی مورد نیاز

3- راهنمایی در مورد گردآوری اطلاعات مورد نیاز  شرکت مادر و فعالیت های نوآورانه آن

4- تدوین مدل کسب و کار و برنامه های آتی سرمایه گذاری صندوق منطبق با نیازمندی های دبیرخانه و آماده کردن فایل ارائه

5- انجام کامل فرایند ثبتی 

فاز دوم: اخذ مجوز فعالیت :

1- راهنمایی و مشاوره در زمینه آماده ساختن مستندات 

2- راهنمایی و مشاوره در زمینه تدوین آیین نامه های مورد نیاز

3- پیگیری برای اخذ مجوز فعالیت

سوالات متداول

لازم به ذکر است که تمام مشاوران و کارشناسان سایتک همگی از افراد فعال اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی ایران هستند که حداقل این مجوز را برای مجموعه خود یا مجموعه دیگران کسب کرده‌اند.

 • نامه درخواست صدور مجوز تاسیس صندوق CVC شامل نام پیشنهادی صندوق CVC، سهامداران و تعداد سهام هریک
 • تصویر شناسنامه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق CVC
 • تصویر کارت ملی اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق CVC
 • تصویر مدارک تحصیلی اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق CVC
 • سوابق اشتغال اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی صندوق CVC
 • تصویرآگهی تاسیس هریک از متقاضیان
 • تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات (هیات مدیره و سرمایه ثبتی) هریک از متقاضیان
 • تصویر اساسنامه هریک از متقاضیان
 • رزومه فعالیت هریک از متقاضیان
 • آخرین صورتهای مالی یا اظهارنامه مالیاتی هریک از متقاضیان
 • کاربرگ دریافت اطلاعات متقاضیان     
 • مدل کسب و کار صندوق CVC
 • تفاهم نامه متقاضیان
 • گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص وضعیت بدهی متقاضیان، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پیشنهادی
 • مستندات عملکرد در حوزه تحقیق و توسعه 
 •  

توضیح و ترسیم مدل کسب‌وکار به صورتی که متناسب با استانداردهای مد نظر دبیرخانه کارگروه ارزبابی باشد با دقت توسط کارشناسان متخصص سایتک نوشته خواهد شد.

البته که بله!!!

فقط باید در نظر داشته باشند که بسیاری از شرکت‌هایی که موفق به دریافت مجوز CVC شده‌اند از افراد خبره این حوزه کمک گرفته‌اند. پیشنهاد ما این است که برای به حداقل رساندن هزینه-فرصت خود حتما از کمک و مشاوره خبرگان این حوزه استفاده کنید.

 • نامه تعیین نماینده سهام در صندوق
 • اساسنامه
 • سوابق سازمان/دستگاه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام
 • نامه تعیین نماینده سهام در صندوق
 • آگهی روزنامه رسمی تأسیس شرکت
 • آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات سهامدار و معرفی صاحبان امضای مجاز و سرمایه ثبتی
 • اساسنامه
 • سوابق سازمان/شرکت
 • صورتهای مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده سهام
 • سوابق اجرایی و تحصیلی (رزومه)
 • فرم رضایتنامه اعتبار¬سنجی اشخاص حقیقی
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی

دستور جلسه:

 • بررسی و تصویب اساسنامه (اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی)
 • تعیین ارزش اسمی هر سهم و تعداد سهام صندوق در زمان تاسیس
 • تعیین سهم هر یک از متقاضیان
 • تعیین نماینده سهامداران
 • تعیین نماینده متفاضیان

۰۹۱۲۱۵۷۸۱۲۴ - ۰۲۱۸۸۵۵۶۱۶۵

درصوتی که نیاز به راهنمایی دارید تماس بگیرید!

فرم درخواست مشاوره رایگان فرایند ثبت و مجوز CVC

سایر شرایط لازم برای اخذ مجوز تأسیس صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی cvc

1- دارای حداقل سه متقاضی سهامداری  (شخصیت حقوقی) و متناسب با قانون تأسیس مربوطه، دارای صورت­های مالی حسابرسی شده، اظهارنامه مالیاتی و یا سایراسناد مالی مورد نیاز

2- عدم سهامداری هریک از سهامداران متقاضیان در صندوق و صندوق پژوهش و فناوری دیگری

3-عدم سهامداری شرکت های تابعه (شرکت سرمایه پذیر) متقاضیان در صندوق دیگر

4-عدم سهامداری شرکت های تابعه (شرکت سرمایه پذیر) متقاضیان دربیش از یک صندوق پژوهش و فناوری

5-متقاضی سهامداری باید در سالهای اخیر فعال بوده ودارای صورت های مالی با عملکرد مثبت .

6-حداقل سرمایه اولیه برای اخذ مجوز تأسیس 500 میلیارد ریال

7- دارای سرمایه ثبتی به میزان درصد سهام در صندوق مورد تقاضا

8- نداشتن بدهی سررسید شده مالیاتی متقاضیان بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی

9- ارایه ماموریت صندوق مورد تقاضا در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور

10- موسس صندوق تاسیس باید جزو 300 شرکت برتر رتبه بندی شرکت های برتر ایرانی (IMI) (سازمان مدیریت صنعتی) در سه سال اخیر یا جزو شرکتهای پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار و فرابورس  یا دارای سرمایه ثبتی بالای 3،500 میلیارد ریال

11-عدم دارابودن مجوز از سازمان بورس و بانک ها، نهادهای پولی و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی  و بیمه مرکزی

12- دارای عملکرد در حوزه تحقیق و توسعه (زیرساخت، پرسنلی، مالی، محصول و …) با حداقل یکی ازشروط ذیل:

 •      برای انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه خود دارای یک شرکت مستقل با حداقل سه سال سابقه فعالیت.
 •      دارای مجوز تحقیق و توسعه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت.
 •      دارای حداقل یک قرارداد تحقيق و توسعه به مبلغ حداقل نیم درصد فروش در هر سال با دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارتین،  درسه سال اخیر
 •      شناسایی هزینه‏های تحقیق و توسعه در صورتهای مالی سه سال گذشته.
 •      برآورد هزینه های تحقیق توسعه در سند بودجه سه سال اخیر.
 •      دارای شرکت زایشی مبتنی بر فناوری و نوآوری.
 •      در سه سال اخیر، محصول جدید، بهبود فرآیند یا محصول مبتنی بر خرید حق امتیاز اختراعات (ثبت شده)، انواع روش های انتقال فناوری رسمی از جمله خرید دانش فنی، ادغام و تملک[1]، همکاری مشترک[2]، تامین مالی تحقیقات[3]، اتحاد استراتژیک[4]، کنسرسیوم[5] و سایر اقسام دانش از بنگاه ها و سازمان های دیگر انجام داده باشد.
 • موسس دارای حداقل یک تجربه سرمایه گذاری خطرپذیر با عمر بیش از یکسال.
 • مشارکت سهامدارانی مطلوب است که بر توسعه فناوری و نوآوری تمرکز داشته باشند.