تو این سری از ویدئوها میخوایم تاریخچه‌ای از تحولات بشری رو مرور کنیم که منجر به تحول دیجیتال امروز شدن.