محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به بهبود کارایی روشهای حفظ حریم خصوصی در حوزه سلامت محور مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا شدند.

در این طرح کاربران فارغ از اینکه شخص در چه منطقه‌ جغرافیایی‌ حضور دارد و تحت پوشش چه بیمه درمانی‌ است، می‌تواند از خدمات ارائه شده توسط این مرکز یکپارچه استقاده کند. در طرح ارائه شده در این تحقیق یک مرکز واحد در کل کشور در نظر گرفته شده است که مسئولیت کل سامانه را برعهده دارد. وظیفه این مرکز مدیریت واحدهای درمانی در اقصی نقاط کشور است.