کشاورزی امروز خیلی پیشرفته‌تر و بهینه‌تر از سال‌های قبله و یکی از علت‌های اصلی اون استفاده از ربات‌ها و فناوری‌های جدیده. توی این ویدیو با تعداد کمی از این فناوری‌ها آشنا می‌شیم.