پاویون شرکت های دانش بنیان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا می شود.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی (ایران متافو) که شرکت های صنعتی داخلی و بین المللی محصولات، قابلیت های فنی و نوآوری های خود را به بازدیدکنندگان عرضه می کنند از ۱۹ تا ۲۲ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه های داخلی در راستای توسعه بازار محصولات این شرکت ها و پیوند آنان با صنایع کشور صورت می گیرد.