شرکت‌های آئودی و ان‌ویدیا باهمکاری هم تونستن ماشینی بسازن که مجهز به هوش مصنوعیه.