اتحاد این روزهای ما انسان‌ها در برابر ویروس کرونا، باعث شده تا با هر وسیله‌ای که در دسترس داریم به جنگ کرونا بریم. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ما که این روزها هم خیلی به ما کمک می‌کنه، هوش مصنوعیه.