آمریکا و چین بدون شک دو ابرقدرت برتر دنیای فناوری در حال حاضرند. این دو کشور با فاصله ای نسبتا زیاد در صدر اکثر رتبه بندی های تکنولوژیک حضور دارند اما زورآزمایی آنها در سال های اخیر جنبه های به مراتب گسترده تری یافته است.