رویداد هلثینو یکی از رویدادهای مربوط به برنامه نسل سوم دیجیتال بود که به منظور حمایت از استارتاپ ها و شتابدهنده‌های سلامت دیجیتال کشور طراحی شده است.

یکی از بخش‌های رویداد هلثینو پنل سیاستی با عنوان توسعه سلامت دیجیتال در ایران، راهکارها و چالش‌ها بود که در این پنل نمایندگانی از بخش دولتی و همچنین چند استارتاپ موفق در این جوزه به بحث و گفتگو پیرامون این موضوع پرداختند